دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تحلیل حقوق قراردادها (1376) / آدامس ، جان، نویسنده
تفسیر قراردادهای تجاری بین الملل (1389) / حبیبی ، محمود (1354)، نویسنده
نحوه عملی تنظیم انواع قراردادها بضمیمه نمونه قراردادها (1379) / اباذری فومشی ، منصور (1342)، نویسنده
نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع مبایعه نامه یا فروش نامه (1387) / اباذری فومشی ، منصور (1342)، نویسنده

کاربران آنلاین :14