دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : هوشنگ ناصر زاده

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اعلامیه های حقوق بشر (1372) / ناصر زاده ، هوشنگ، نویسنده
قانون مجازات اسلامی حدود ـ قصاص ـ دیات ـ تعزیرات به انضمام قانون اقدامات تأمینی و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آئین نامه اجرایی آن (1373) / ناصر زاده ، هوشنگ، نویسنده

کاربران آنلاین :4