دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: کتابخانه گنج دانش

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
دانش و بینش حقوقی شکسپیر (1387) / راشتون ، ویلیام لوز، نویسنده
حقوق مدنی (1378) / جعفری لنگرودی ، محمدجعفر (1302)، نویسنده
کیفرشناسی نوین یا کیفرهای اجتماعی (تجربه ی ایران و دنیای معاصر) (1384) / گودرزی ، محمدرضا (1354)، نویسنده
مجموعه مقالات حقوقی (1372) / قنبری ، محمدرضا (1340)، نویسنده
حقوق حمایت داده ها (1383) / نوری ، محمدعلی (1336)، نویسنده
مقدمه ی علم حقوق (1376) / واحدی ، قدرت الله (1316)، نویسنده
فلسفه عمومی حقوق برپایه اصالت عمل (1381) / جعفری لنگرودی ، محمد جعفر (1302)، نویسنده
اسلام و حقوق بین الملل (1380) / ضیائی بیگدلی ، محمدرضا (1321)، نویسنده
حقوق معاهدات بین المللی (1383) / ضیائی بیگدلی ، محمد رضا (1321)، نویسنده
مجموعه مقالات حقوق بین الملل دریاها و مسایل ایران (1374) / آقایی ، بهمن (1331)، نویسنده
تفسیری بر حقوق بیع بین المللی (1374) / بیانکا ، چزاره ماسیمو، نویسنده
بزهکاری بین المللی (1375) / بوسار ، آندره، نویسنده
حقوق بین الملل عمومی (1383) / سهرابی ، محمد، نویسنده
حقوق بین الملل عمومی (1379) / ضیائی بیگدلی ، محمد رضا (1321)، نویسنده
حقوق بین الملل خصوصی (1375) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده

کاربران آنلاین :9