دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جلال الدین مدنی (1316)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
آئین دادرسی کیفری 1 و2 (1378) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده
حقوق اداری (1386 -) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده
حقوق اساسی تطبیقی (1388) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران (1369-) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده
حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران (1377) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده
حقوق بین الملل خصوصی 1و2 (1378) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده
حقوق بین الملل خصوصی (1375) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده
دیوان عدالت اداری (1389) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده
رویه قضائی (1372) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده
مبانی و کلیات علم حقوق (1377) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده

کاربران آنلاین :18