دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اشتراک نظرهای قضایی در مسایل مدنی (1390) / فرشچیان ، مریم - مدیر اجرایی (1355)، نویسنده
اطاله دادرسی و توسعه قضایی (1389) / افشارنیا ، طیب (1359)، نویسنده
اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی (1386) / کاتوزیان ، ناصر (1306)، نویسنده
بررسی اجمالی جرم قتل و کیفر قصاص (1378) / احمدی جویباری ، مهدی (1342)، نویسنده
توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت (1392) / قاسمی ، محمدرضا (1356)، نویسنده
جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق اداری (1394) / فاطمی ، ثریا (1367)، نویسنده
حقوق تجارت بین الملل در رویه قضایی (1395) / پیری ، فرهاد (1366)، نویسنده
حقوق کاربردی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، املاک و ساختمان های فاقد سند رسمی بر اساس قانون جدید و رویه قضایی (مواد 147 و 148 اصلاحی ثبت) (1391)
رویه قضائی (1372) / مدنی ، جلال الدین (1316)، نویسنده
شهرداری ها در آیینه ی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (1383) / امورحقوقی شهرداری اصفهان
قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی (1383) / حسینی ، محمدرضا، نویسنده
قانون تجارت به همراه آراء دیوان عالی کشور و نظرات اداره حقوقی (1393)
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (1394)
قانون مدنی در رویه قضایی (1383)
مجموعه آرا دیوان عدالت اداری (1377) / منتصر اسدی ، فاطمه (1329)، نویسنده

کاربران آنلاین :6