دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق اداری (1394) / فاطمی ، ثریا (1367)، نویسنده
حقوق تامین اجتماعی (1393) / استوار سنگری ، کورش، نویسنده
قانون کار ویژه مهندسان (1393)
قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه مهندسان (1393)
قوانین کار - تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات و الحاقات (1387)
مجموعه قوانین و مقررات کار و بیمه با آخرین اصلاحات و الحاقات (1371)
مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی با آخرین اصلاحات 1382 (1371)
مقدمه حقوق کار (1396) / استوار سنگری ، کورش، نویسنده

کاربران آنلاین :6