دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ابعاد حقوق عمومی بیمه های اشخاص در حمل و نقل جاده ای درون شهری و برون شهری (1383) / افشار ، حسن (1293)، نویسنده
حقوق بیمه (1380) / مدنی کرمانی ، عارفه، نویسنده
حقوق بیمه (1384) / بابائی ، ایرج (1342)، نویسنده
حقوق بیمه (1390) / خروشی ، عبدالعظیم (1363)، نویسنده
حقوق تامین اجتماعی (1384) / استوارسنگری ، کورش، نویسنده
حقوق تامین اجتماعی (1393) / استوار سنگری ، کورش، نویسنده
قوانین صنعت بیمه و مالیات ویژه مهندسان (1393)
قوانین و مقررات بیمه (1392)
مجموعه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه. (1396)
مجموعه قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی (1390) / پژوهشکده بیمه
مجموعه کامل قوانین و مقررات صنعت بیمه (1392)

کاربران آنلاین :7