دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اصول علم سیاست (1382) / دوورژه ، موریس (1917)، نویسنده
حقوق ورزشی (1380) / آقائی نیا ، حسین (1323)، نویسنده
حقوق کیفری اختصاصی (2) جرایم علیه اموال و مالکیت (1378) / میرمحمد صادقی ، حسین (1335)، نویسنده
حقوق تجارت به زبان ساده شامل کلیه مطالب حقوق تجارت اعمال تجارتی- تجار- دفاتر تجارتی . (1380) / عرفانی ، محمود (1316)، نویسنده
حقوق بین الملل محیط زیست (1380)
مبانی حقوق بین الملل محیط زیست (1390)
فلسفه ی مالکیت فکری (1390) / خدمتگزار ، محسن (1347)، نویسنده
درس نامه حقوق بین الملل عمومی (1392) / یوسفیان ، الهام (1351)، نویسنده
زمینه ها، ابعاد و آثار حقوق شهروندی (1392) / شریفی طرازکوهی ، حسین (1343)، نویسنده
تاثیر مدرنیته بر اندیشه سیاسی معاصر ایران / ساداتی نژاد ، مهدی (1344)، نویسنده
سیاست خارجی ایران در دوران بعد از فروپاشی شوروی (1392) / هانتر ، شیرین، نویسنده
حقوق اساسی و نهادهای سیاسی (1383) / قاضی ، سید ابوالفضل (1310- 1377)، نویسنده
مجموعه سوالات طبقه بندی شده مبانی استنباط حقوق اسلامی (1392) / شهبازی ، محمدحسین (1348)، نویسنده
مسوولیت مدنی ناشی از فرآیند درمان (1393) / صالحی ، حمیدرضا (1365)، نویسنده
حقوق تجارت (1393) / قائم مقام فراهانی ، محمدحسین (1321)، نویسنده

کاربران آنلاین :21