دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تحولات حقوقی سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) (1394) / ارفع نیا ، بهشید (1326)، نویسنده
حقوق رقابت و قرارداد مجوز بهره برداری (1395) / حسن پور ، محمدمهدی (1359)، نویسنده
حقوق مالکیت ادبی وهنری (1387) / زرکلان ، ستار (1337)، نویسنده
حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری (1389) / صادقی نشاط ، امیر، نویسنده
دکترین استیفای حق در حقوق مالکیت فکری (1389) / حبیبا ، سعید، نویسنده
ساز و کارهای حقوقی حمایت از تولید علم (حقوق پژوهش) (1387) / انصاری ، باقر (1353)، نویسنده
فلسفه مالکیت فکری (1391) / حکمت نیا ، محمود (1342)، نویسنده
فلسفه ی مالکیت فکری (1390) / خدمتگزار ، محسن (1347)، نویسنده
مبانی مالکیت فکری (1386) / حکمت نیا ، محمود (1342)، نویسنده
مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی (1385) / میرحسینی ، حسن، نویسنده
نظام حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت معنوی (1388) / رییسی ، لیلا (1347)، نویسنده

کاربران آنلاین :5