دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست نشر میزان

  • ناشر : تهران
  • شاپا : فاقد شاپا

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی    پالایش جستجو
حقوق ورزشی (1380) / آقائی نیا ، حسین (1323)، نویسنده
حقوق کیفری کودکان و نوجوانان (1393) / نیاز پور ، امیر حسن (1357)، نویسنده
دانشنامه بزه دیده شناسی و پیش گیری از جرم (1393)
خرید و فروش اموال دولتی و عمومی (1392) / قاسمی ، داود (1351)، نویسنده
حقوق کیفری بازار اوراق بهادار (1391) / میرزایی منفرد ، غلامعلی (1354)، نویسنده
حقوق مدنی 5 (1393) / حیاتی ، علی عاس (1353)، نویسنده

کاربران آنلاین :5