دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : حسین میرمحمد صادقی (1335)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
جرایم علیه اشخاص (1390) / میرمحمد صادقی ، حسین (1335)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی (3) جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (با نگرشی تطبیقی) (1380) / میرمحمد صادقی ، حسین (1335)، نویسنده
حقوق جزای بین الملل «مجموعه مقالات» (1393) / میرمحمد صادقی ، حسین (1335)، نویسنده
حقوق کیفری اختصاصی (2) جرایم علیه اموال و مالکیت (1378) / میرمحمد صادقی ، حسین (1335)، نویسنده
دادگاه کیفری بین المللی (1383) / میرمحمد صادقی ، حسین (1335)، نویسنده

کاربران آنلاین :4