دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اصل ضرورت در جرم انگاری (1393) / فلاحی ، احمد (1358)، نویسنده
اصل قانونی بودن جرم و مجازات (1383) / ارجمند دانش ، جعفر (1349)، نویسنده
بایسته های حقوق جزای اختصاصی ?3-2-1? (1389) / گلدوزیان ، ایرج (1316)، نویسنده
تاثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام (1376) / دهقان ، حمید، نویسنده
تبانی در حقوق کیفری ایران و انگلستان (1391) / سمیعی زنوز ، حسین (1366)، نویسنده
تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا (1381) / طاهری نسب ، یزداله، نویسنده
تلخیص حقوق جزای عمومی 1 و 2 و 3 (1384) / قهرمانی ، رضا، نویسنده
جرائم علیه امنیت کشور (1388) / گلدوست جویباری ، رجب (1337)، نویسنده
جرایم علیه اشخاص (1390) / میرمحمد صادقی ، حسین (1335)، نویسنده
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (1385) / مرتضوی ، سعید، نویسنده
جرایم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بین الملل (1380) / ساکی ، محمدرضا (1343)، نویسنده
جریحه دار کردن عفت عمومی در حقوق ایران (1384) / عنصری فرد ، عباس (1355)، نویسنده
جعل و تزویر و جرایم وابسته (1390) / منصورآبادی ، عباس (1340)، نویسنده
جنسیت و بزهکاری (1391) / وظیفه ، علیرضا (1363)، نویسنده
حقوق جزا (1382) / ولیدی ، صالح (1315)، نویسنده

کاربران آنلاین :16