دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ایرج گلدوزیان (1316)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بایسته های حقوق جزای اختصاصی ?3-2-1? (1389) / گلدوزیان ، ایرج (1316)، نویسنده
بایسته های حقوق جزای عمومی (3- 2 -1) (1381) / گلدوزیان ، ایرج (1316)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی (- 1374) / گلدوزیان ، ایرج (1316)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی (1382) / گلدوزیان ، ایرج (1316)، نویسنده
حقوق جزای عمومی ایران (1373) / گلدوزیان ، ایرج (1316)، نویسنده
حقوق کیفری تطبیقی (- 1374) / گلدوزیان ، ایرج (1316)، نویسنده
محشای قانون مجازات اسلامی (1383) / گلدوزیان ، ایرج (1316)، نویسنده
ندای انصاف و عدالت (1389) / گلدوزیان ، ایرج (1316)، نویسنده
گفتارهایی در حقوق کیفری (1375) / گلدوزیان ، ایرج (1316)، نویسنده

کاربران آنلاین :19