دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
بایسته های حقوق جزای اختصاصی ?3-2-1? (1389) / گلدوزیان ، ایرج (1316)، نویسنده
جرایم علیه اشخاص (1390) / میرمحمد صادقی ، حسین (1335)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی (1391) / صیادی ، مهدی (1365)، نویسنده
حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص جنایات (1386) / آقایی نیا ، حسین (1323)، نویسنده
حقوق کیفری اختصاصی (1386) / آقایی نیا ، حسین (1323)، نویسنده

کاربران آنلاین :12