دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اساس و مبانی جرم شناسی (1387) / سلاحی ، جعفر، نویسنده
بایسته های حقوق جزای عمومی (3- 2 -1) (1381) / گلدوزیان ، ایرج (1316)، نویسنده
بزه دیده و بزه دیده شناسی (1379) / فیلیزولا ، ژینا، نویسنده
تکرار جرم (1382) / غلامی ، حسین، نویسنده
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (1384) / ساریخانی ، عادل، نویسنده
جرم سازمان یافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن (1384) / معظمی ، شهلا (1324)، نویسنده
جرم شناسی جرایم یقه سفیدان (1392) / سیمپسون ، سالی اس (1954- م)، نویسنده
جرم شناسی (1381) / نجفی توانا ، علی، نویسنده
جرم شناسی نظری (1385) / گسن ، ریموند، نویسنده
جرم شناسی نظری (1388) / ولد ، جورج برایان ش 1 (896)، نویسنده
جرم شناسی (1393) / پیکا ، ژرژ، نویسنده
جرم شناسی پیشگیری (1390) / ابراهیمی ، شهرام (1356)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی (3) جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (با نگرشی تطبیقی) (1380) / میرمحمد صادقی ، حسین (1335)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی (1382) / گلدوزیان ، ایرج (1316)، نویسنده
حقوق جزای عمومی (3) (1384) / مالمیر ، محمود (1341)، نویسنده

کاربران آنلاین :14