دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

حقوق جزای اختصاصی (3) جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (با نگرشی تطبیقی) (1380) / میرمحمد صادقی ، حسین (1335)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمیرمحمد صادقی ، حسین (1335)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭345/55 ‭م961ح
عنوان :حقوق جزای اختصاصی (3) جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (با نگرشی تطبیقی)
تکرار نام مولف :حسین میرمحمدصادقی
ناشر:میزان : تهران
سال نشر :1380
عنوان قراردادی : ایران. قوانین و احکام
صفحه شمار:430ص
شابک/شاپا978-964-599-799-9
یادداشتص . ع . به انگلیسی : . ..H. M. M. Sadeghi. Offences against security of the state and. % چاپ هشتم: تابستان 1386 % چاپ هفدهم: پاییز 1389 % چاپ نوزدهم: زمستان 1390 % چاپ سی و سوم: زمستان 1395 % چاپ سی و پنجم: پاییز 1396
موضوع‌ها :اصفا
حقوق جزا ایران ؛ قانون کیفری ایران ؛ جرم شناسی
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=5208
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
4413‭345/55 ‭م961ح ج.3 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
4933‭345/55 ‭م961ح ج.3 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
6269‭345/55 ‭م961ح ج.3 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15549‭345/55 ‭م961ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15550‭345/55 ‭م961ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
19155‭345/55 ‭م961ح کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
20390‭345/55 ‭م961ح ج.3 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
21074‭345/55 ‭م961ح ج.3 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
21106‭345/55 ‭م961ح ج.3 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود

کاربران آنلاین :9