دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: جنگل

واقع در: تهران جاودانه

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
پنجاه شخصیت برجسته در مدیریت (1389) / ویتزل ، مورگن (1960- م)، نویسنده
شناسایی و حل مشکلات مالی در شرکت ها (1386) / شیم ، جی (1943- م)، نویسنده
مجموعه کامل سوالات چهارگزینه ای قانون مالیات های مستقیم (1387) / زارع مقدم ، احمد، نویسنده
اساس و مبانی جرم شناسی (1387) / سلاحی ، جعفر، نویسنده
پیشگیری از وقوع جرم و نقش سازمانهای مسئول در قوانین ایران (1389) / ایرانشاهی ، حمید (1360)، نویسنده
نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی (1389) / نوجوان ، علیرضا (1353)، نویسنده
اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق جزای فرانسه (1389) / طلاچیان ، الهه (1339)، نویسنده
مجموعه نشست های قضایی (1382)
درآمدی بر حقوق عمومی (مطالعه تطبیقی بنیادهای حقوق عمومی آلمان، فرانسه، انگلستان و آمریکا) (1389) / زولر ، الیزابت (1950- م)، نویسنده
بررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه (1389) / آقائی ، محب الله (1349)، نویسنده
حقوق مدنی (1389) / سلطانیان ، صحبت الله، نویسنده
اماره تصرف (1387) / ولویون ، رضا، نویسنده
صلاحیت دیوان کیفری بین المللی (1388) / طهماسبی ، جواد (1345)، نویسنده
توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت (1392) / قاسمی ، محمدرضا (1356)، نویسنده
قواعد حاکم بر آپارتمان در حقوق کاربردی ایران (1391) / بشیری ، عباس (1347)، نویسنده

کاربران آنلاین :4