دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آیین دادرسی تخلفات اداری (1383) / علی آبادی ، علی (1324)، نویسنده
بررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه (1389) / آقائی ، محب الله (1349)، نویسنده
هفت درس برای مدیریت در بحران (1394) / جورج ، بیل (1942- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :9