دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مدیریت منابع انسانی (1381) / دعایی ، حبیب الله (1322)، نویسنده
هفت درس برای مدیریت در بحران (1394) / جورج ، بیل (1942- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :4