دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مبانی سازمان و مدیریت (مدیریت عمومی) شامل (1382) / احمدی ، مسعود (1342)، نویسنده
مدیریت بحران (1388)
مدیریت بحران و رسانه ها (1388) / وردی نژاد ، فریدون (1335)، نویسنده
مدیریت بحران (1390)
هفت درس برای مدیریت در بحران (1394) / جورج ، بیل (1942- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :6