دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
بررسی اجمالی جرم قتل و کیفر قصاص (1378) / احمدی جویباری ، مهدی (1342)، نویسنده
تکرار جرم (1382) / غلامی ، حسین، نویسنده
جرم شناسی جرایم سایبری از منظر پیشگیری (1395) / مالمیر ، محمود (1341)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی (- 1374) / گلدوزیان ، ایرج (1316)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی (1383) / ولیدی ، محمد صالح (1315)، نویسنده
مجموعه قوانین و مقررات تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ، کارشناسی ارشد، دکتری (1393) / نقی زاده باقی ، المیرا (1365)، نویسنده
مختصرالنافع حقوق جزای عمومی (1378) / ولیدی ، محمدصالح (1315)، نویسنده

کاربران آنلاین :7