دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمد صالح ولیدی (1315)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
حقوق جزای اختصاصی . (1376) / ولیدی ، محمد صالح (1315)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی 3 (1384) / ولیدی ، محمد صالح (1315)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی (1377) / ولیدی ، محمد صالح (1315)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی (1383) / ولیدی ، محمد صالح (1315)، نویسنده
حقوق جزای اختصاصی2 (1384) / ولیدی ، محمد صالح (1315)، نویسنده
مقدمه ای بر حقوق کیفری اقتصادی (1386) / ولیدی ، محمد صالح (1315)، نویسنده

کاربران آنلاین :16