دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: دانشگاه پیام نور

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
آمار و احتمالات مهندسی ?رشته کامپیوتر? (1384) / نصیری ، پرویز، نویسنده
اصول کامپیوتر2 (1385) / کریم زادگان ، داود، نویسنده
اصول کامپیوتر 1 (1385) / تنها ، جعفر، نویسنده
ریاضیات مهندسی (1379) / شفیعی ، مسعود، نویسنده
زبان تخصصی (رشته کامپیوتر) (1386) / یوسف خانی ، مهدی، نویسنده
زبان تخصصی 3 (رشته مدیریت بازرگانی) (1381) / ثمربخش تهرانی ، شهربانو (1330)، نویسنده
بازاریابی بین المللی (1386) / حسینی ، میرزاحسن (1339)، نویسنده
بازاریابی و مدیریت بازار (1384) / الوداری ، حسن (1345)، نویسنده
نظریه های سازمان و مدیریت (1380) / مدنی ، داود، نویسنده
اصول مدیریت تعاونی ها (1384) / سلیم ، غلامرضا (1300)، نویسنده
مدیریت استراتژیک رشته بازرگانی (1383) / فروزنده ، لطف الله (1340)، نویسنده
سیستمهای خرید انبارداری و توزیع (1386) / علی اصغر انواری، نویسنده
پول و ارز و بانکداری ?رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی? (1385) / پژویان ، جمشید، نویسنده
سازمانهای بین المللی پولی و مالی (1383) / موسوی جهرمی ، یگانه (1338)، نویسنده
زبان تخصصی 4 (رشته مدیریت بازرگانی) (1386) / ثمربخش تهرانی ، شهربانو (1330)، نویسنده

کاربران آنلاین :11