دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مدیریت استراتژیک رشته بازرگانی (1383) / فروزنده ، لطف الله (1340)، نویسنده
آزمایشگاه میکروب شناسی ?رشته زیست شناسی? (1395) / خوشرو ، پروانه، نویسنده
اصول فقه 2 (1379) / طارمی راد ، حسن (1334)، نویسنده
آمار و احتمالات مهندسی ?رشته کامپیوتر? (1384) / نصیری ، پرویز، نویسنده
آنالیز عددی 2 (1386) / احمدی ، محمد باقر (1348)، نویسنده
آیین دادرسی در اسلام (1383) / اکبرزاده ، احمد، نویسنده
آیین دادرسی مدنی 3 (1384) / غفاری ، جلیل، نویسنده
تاریخ فقه و فقها1و2 (1384) / طارمی راد ، حسن (1334)، نویسنده
تجزیه و تحلیل اصول حسابداری (2) (1383) / جلالی ، حیدر (1357)، نویسنده
تحلیل مسائل حسابداری صنعتی (1) (1378) / صالح نژاد ، حسن (1344)، نویسنده
ترجمه زبان انگلیسی عمومی (دانشگاه پیام نور) (1377) / مفتون ، پرویز، نویسنده
ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی 1 (1384) / فرزاد ، عبدالحسین (1329)، نویسنده
تشریح مسائل تحقیق در عملیات (1) (1386) / خسروی ، ایوب، نویسنده
حسابداری میانه (1) (رشته حسابداری) (1382) / فجرک ، علی، نویسنده
حسابداری پیشرفته (رشته حسابداری) (1385) / کرباسی یزدی ، حسین، نویسنده

کاربران آنلاین :12