دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اطاله دادرسی و توسعه قضایی (1389) / افشارنیا ، طیب (1359)، نویسنده
آیین دادرسی مدنی 3 (1384) / غفاری ، جلیل، نویسنده
آیین رسیدگی در دادسرا (1384) / مهاجری ، علی (1340)، نویسنده
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) (1380) / منصور ، جهانگیر، نویسنده
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (1379) / منتظری ، محمد جعفر، نویسنده
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (1379) / منصور ، جهانگیر (1320)، نویسنده
متن محشای قانون وآیین نامه" اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب" قانون احیا دادسرا ها (1384) / کشاورز ، بهمن (1323)، نویسنده
مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی (1393)
محشی قانون اجرای احکام مدنی (1387)

کاربران آنلاین :10