دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آئین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (1376) / صدرزاده افشار ، محسن (1309)، نویسنده
تحلیل قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/1/1379 (1380) / محمدی ، حمید، نویسنده
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (1388) / ساعتچی یزدی ، حسین، نویسنده
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی (1390)
متن محشای قانون وآیین نامه" اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب" قانون احیا دادسرا ها (1384) / کشاورز ، بهمن (1323)، نویسنده

کاربران آنلاین :9