دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات 1380 (1382) / منصور ، جهانگیر، نویسنده
آئین دادرسی کیفری(1) (1379) / ترابی ، احمد (1336)، نویسنده
آیین دادرسی کیفری در آیینه نمودار (1391) / افسران ، قاسم (1356)، نویسنده
آیین دادرسی کیفری (1389) / خالقی ، علی (1345)، نویسنده
آیین دادرسی کیفری (1393) / رحمدل ، منصور (1349)، نویسنده
آیین دادرسی کیفری (1378) / آشوری ، محمد (1321)، نویسنده
آیین دادرسی کیفری (1383 1383) / زراعت ، عباس (1342)، نویسنده
توافقی شدن آیین دادرسی کیفری (1390) / نیاز پور ، امیر حسین (1357)، نویسنده
حقوق تحقیقات جنائی "مطالعه تطبیقی " (1380) / انصاری ، ولی الله، نویسنده
دادسرا و تحقیقات مقدماتی (1383) / شاملو احمدی ، محمد حسین (1349)، نویسنده
روش رسیدگی عملی به پرونده ها در شعب سازمان تعزیرات حکومتی (1376) / یعقوبی ، عبدالهاشم (1343)، نویسنده
شکنجه در سیاست جنایی ایران، سازمان ملل متحد و شورای اروپا (1382) / موسوی ، عباس، نویسنده
قانون آئین دادرسی کیفری و مجموعه آزمونهای آن (1382) / ضیاء ، کیوان (1335)، نویسنده
قانون آئین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی (1383) / زراعت ، عباس (1344)، نویسنده
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (1391)

کاربران آنلاین :9