دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: هستان

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
کتاب همراه برای کاربران اینترنت (1381) / علیپور ، مظاهر (1338)، نویسنده
مدیریت رفتار سازمانی (1383) / فخیمی ، فرزاد، نویسنده
آئین دادرسی کیفری(1) (1379) / ترابی ، احمد (1336)، نویسنده
ریاضیات پیش دانشگاهی و پایه همراه با حل تمرین (1382) / حافظی نسب ، مصطفی (1333)، نویسنده
طراحی ساختمان با کامپیوتر (1387) / علیپور ، مظاهر (1339)، نویسنده
مدیریت تعاونیها (1391) / نامغ ، پرویز (1318- 1380)، نویسنده
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها (مدیریت بهره وری فراگیر) (1393) / طاهری ، شهنام (1338)، نویسنده
راهنمای بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها (1393) / زمانلو ، شمس الضحی (1364)، نویسنده

کاربران آنلاین :8