دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ارزیابی کار و زمان (1392) / جاوید ، ناصر (1340)، نویسنده
اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری (علمی - کاربردی) (1379) / امامی میبدی ، علی (1335)، نویسنده
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها (مدیریت بهره وری فراگیر) (1393) / طاهری ، شهنام (1338)، نویسنده
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها (1393) / کاظمی ، عباس (1335)، نویسنده
بهره وری منابع انسانی (1384) / سلطانی ، ایرج، نویسنده
بهره وری (1375) / ابطحی ، حسین، نویسنده
مدیریت بهره وری و کیفیت (1392) / عالم تبریز ، اکبر (1337)، نویسنده
مدیریت و مهندسی بهره وری (1394) / سبحان اللهی ، محمدعلی (1327)، نویسنده
مقدمه ای بر رویکرد جامع ارتقاء بهره وری بهپویی (کایزن) عملی (1373) / سوزوکی ، هاجی (1927)، نویسنده

کاربران آنلاین :22