دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: دانشگاه خوارزمی

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مدیریت و مهندسی بهره وری (1394) / سبحان اللهی ، محمدعلی (1327)، نویسنده

کاربران آنلاین :8