دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
تجارت الکترونیکی مطالعات نظری و کاربردی (1384) / مانیان ، امیر، نویسنده
مدیریت صادرات غیر نفتی (1379) / گوهریان ، محمد ابراهیم (1331)، نویسنده
کارت بازرگانی شرایط صدور آثار و الزامات آن (1384) / حسن پور ، محمدصادق، نویسنده
بهره وری (1375) / ابطحی ، حسین، نویسنده

کاربران آنلاین :8