دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭382/0955

   مرتب سازی    پالایش جستجو
جنبه های اقتصادی مبادلات مرزی (1415ق . = 1373) / نورمحمدی ، خسرو، نویسنده
حقوق تجارت بین الملل در رویه قضایی (1395) / پیری ، فرهاد (1366)، نویسنده
هزار سؤال گمرکی و بازرگانی و پاسخ آن (1376) / بنایی ، رضا، نویسنده
پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی] WTOوی . تی . او] و پیش بینی تأثیرات آن بر صنایع (1378) / صنایعی ، علی (1344)، نویسنده
پیش نویس تعهدات ایراتن در زیربخش خدمات تحقیق و توسعه در الحاق به WTO (1390) / راستی ، محمد، نویسنده
کارت بازرگانی شرایط صدور آثار و الزامات آن (1384) / حسن پور ، محمدصادق، نویسنده

کاربران آنلاین :8