دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اسرار تجارت بین الملل (1390) / خویه ، علی (1359)، نویسنده
اقتصاد بین الملل تجارت بین الملل مالیه بین الملل (1371) / محتشم دولتشاهی ، طهماسب (1328)، نویسنده
اقتصاد بین الملل (1392) / پورمقیم ، جواد (1319)، نویسنده
تجارت بین الملل (1376) / سالواتوره ، دومینیک، نویسنده
تجارت بین الملل (1370) / هلر ، رابرت، نویسنده
جهانی شدن، شاخص ها و جایگاه اقتصاد ایران (1384) / جعفری صمیمی ، احمد (1331)، نویسنده
حقوق بین الملل اقتصادی (1390) / لاون فلد ، آندریاس (1930- م)، نویسنده
داد و ستد بین المللی (1377) / دانیلز ، جان، نویسنده
سازمانهای مالی و پولی بین المللی (1393) / ابراهیمی نژاد ، مهدی (1332)، نویسنده
فراسوی رشد اقتصادی (1390) / سوبوتینا ، تاتیانا پی، نویسنده
مالیه بین الملل جنبه های پولی اقتصاد بین الملل (1377) / پورمقیم ، جواد (1319 ـ)، نویسنده
مالیه بین الملل (1371) / سالواتوره ، دومینیک، نویسنده
مالیه بین الملل (1379) / سالواتوره ، دومینیک، نویسنده
مذاکرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه، کمیته مذاکرات تجاری (1415ق . = 1373) / گات، نویسنده
مروری بر جهانی سازی و گذار اقتصادی (1378) / گریفین ، کیت، نویسنده

کاربران آنلاین :10