دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
اسرار تجارت بین الملل (1390) / خویه ، علی (1359)، نویسنده
مفاهیم کلیدی کسب و کار بین الملل (1391) / سادرلند ، جاناتان (1958- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :9