دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آثار و پیامدهای فرهنگی عضویت ایران در گات (1379) / مومنی ، فرشاد، نویسنده
استراتژی بازاریابی بین الملل (1393) / اعرابی ، سیدمحمد (1330)، نویسنده
اسرار تجارت بین الملل (1390) / خویه ، علی (1359)، نویسنده
اقتصاد بین الملل (تجارت و مالیه بین الملل) (1393) / رحیمی بروجردی ، علیرضا (1335)، نویسنده
اقتصاد بین الملل (1392) / پورمقیم ، جواد (1319)، نویسنده
اقتصاد تجارت الکترونیکی (1389) / یعقوبی ، پریسا (1359)، نویسنده
بازاریابی بین المللی (1391) / بابایی زکلیلی ، محمدعلی (1332)، نویسنده
تجارت بین اللملل و سیستم مالی (1385) / نالایی ، مهدی (1341)، نویسنده
تجارت بین الملل (1366) / تقوی ، مهدی (1324)، نویسنده
تجارت بین الملل (1376) / سالواتوره ، دومینیک، نویسنده
تجارت و نابرابری در بستر جهانی سازی (1388) / لشکری ، علیرضا (1341)، نویسنده
داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی (1387) / امیر معزی ، احمد (1324)، نویسنده
راهنمای تکمیل فرم ها و اصول اعتبارات اسنادی (L/C) (1387)
سازمان تجارت جهانی (1395) / هوکمن ، برنارد ام (1959- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :4