دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
تئوری و مسائل اقتصاد مدیریت (1376) / سالواتوره ، دومینینگ، نویسنده
اقتصاد مدیریت (1375) / داگلاس ، اون (1946)، نویسنده
مدیریت عمومی (1388) / الوانی ، سید مهدی (1323)، نویسنده
شمال و جنوب (1383) / جیکس ، جان (1932- م)، نویسنده
سیاست جامعه شناسی و نظریه اجتماعی (1378) / گیدنز ، آنتونی، نویسنده
ایران بین دو انقلاب (1377) / آبراهامیان ، یرواند (1940- م)، نویسنده
تاریخ اندیشه اقتصادی (1384) / لیونل رابینز ، رابینز (1898- 1984 م)، نویسنده
درآمدی بر روش شناسی علم اقتصاد (1384) / دادگر ، یداله (1334- 1940)، نویسنده
ریاضیات برای اقتصاد و مدیریت (1385) / پور کاظمی ، محمد حسین (1323)، نویسنده
مبانی اقتصاد (1386) / نیلی ، مسعود (1334)، نویسنده
تئوری اقتصاد خرد (1387) / لایارد ، ریچارد، نویسنده
آموزش و توسعه (1388) / معدن دار ، عباس (1343)، نویسنده
اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن (1380) / بهکیش ، محمد مهدی، نویسنده
اقتصاد توسعه (1379)
جهانی سازی و مسائل آن (1382) / استیگلیتس ، جوزف % Stiglitz, Joseph E، نویسنده

کاربران آنلاین :11