دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: اردیبهشت

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت آخرین اصلاحات (1375)
قانون کار و قانون تامین اجتماعی (1374)
مالیه بین الملل (1371) / سالواتوره ، دومینیک، نویسنده
ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعی (1373) / دولینگ ، ادوارد.تی، نویسنده

کاربران آنلاین :15