دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ایمنی و حفاظت فنی (1393) / شعبان زاده ، فرامرز (1340)، نویسنده
حقوق کار (1379) / رسائی نیا ، ناصر (1314)، نویسنده
حقوق کار علمی - کاربردی (1381) / موحدیان ، غلامرضا (1342)، نویسنده
حقوق کار (1381) / احمدی ، احمد (1340)، نویسنده
حقوق کار و نحوه رسیدگی شکایت ، دعوی و جرائم قانون کار (1378) / اباذری فومشی ، منصور (1342)، نویسنده
حقوق کار(1) (1383) / عراقی ، عزت الله (1319)، نویسنده
دستمزد و مزایای قانون کار و تامین اجتماعی (1384) / رونق ، یوسف (1326)، نویسنده
قانون کار و قانون تامین اجتماعی (1374)
قانون کار همراه با واژه نامه و زیرنویسهای راهنما (1378)
قوانین و مقررات کار، بیمه بیکاری، همراه آئین نامه ها، بخشنامه ها. (1386)
متن کامل قانون کار جمهوری اسلامی ایران (1370)
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات و مصوبات بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی تیرماه 1371 (1371)
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی (1384)

کاربران آنلاین :4