دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: موسسه کار و تامین اجتماعی

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
کارآفرینی (مفاهیم، نظریه ها، مدل ها، کاربردها) (1386) / فرهنگی ، علی اکبر (1321)، نویسنده
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات و مصوبات بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی تیرماه 1371 (1371)
جامعه کار و رفاه در اروپا (1382) / کازینز ، کریستین (1943)، نویسنده

کاربران آنلاین :10