دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
حقوق کار(1) (1383) / عراقی ، عزت الله (1319)، نویسنده
روابط صنعتی (1383) / زاهدی ، شمس (1323)، نویسنده
روابط کار و روابط صنعتی ?اصول و مبانی) (1385) / دادخواه ، محمد رضا، نویسنده

کاربران آنلاین :16