دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ؛642 % حقوق ؛35

  • ناشر : تهران
  • شاپا : فاقد شاپا

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی    پالایش جستجو
حقوق کار(1) (1383) / عراقی ، عزت الله (1319)، نویسنده

کاربران آنلاین :17