دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ناصر رسائی نیا (1314)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
حقوق تجارت شامل انواع قراردادهای تجارتی، حمل و نقل، بیمه، بورس، اسناد رسمی، عادی، چک، برات، سفته و. (1376) / رسائی نیا ، ناصر (1314)، نویسنده
حقوق خانواده (1379) / رسائی نیا ، ناصر (1314)، نویسنده
حقوق مدنی 3 (1376) / رسائی نیا ، ناصر (1314)، نویسنده
حقوق مدنی (1379) / رسائی نیا ، ناصر (1314)، نویسنده
حقوق کار (1379) / رسائی نیا ، ناصر (1314)، نویسنده
کلیات حقوق بازرگانی (تجارت) (1373) / رسائی نیا ، ناصر (1314)، نویسنده
کلیات حقوق بازرگانی(تجارت)، با تجدیدنظر و اصلاحات و الحاقات (1377) / رسائی نیا ، ناصر (1314)، نویسنده

کاربران آنلاین :8