دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: آوای نور

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ارتباطات سازمانی (1380) / علیزاده اقدم ، رسول (1349)، نویسنده
مثنوی عاشقانه و عارفانه یوسف و زلیخا (1377) / ناصر نیکوبخت ، ناصر، نویسنده
روانشناسی اجتماعی (1387) / ستوده ، هدایت الله (1319)، نویسنده
جامعه شناسی جوانان (1380) / ربانی ، رسول (1343)، نویسنده
حقوق کار (1379) / رسائی نیا ، ناصر (1314)، نویسنده
حقوق مدنی (1379) / رسائی نیا ، ناصر (1314)، نویسنده
حقوق مدنی 3 (1376) / رسائی نیا ، ناصر (1314)، نویسنده
روان شناسی جنایی (1376) / ستوده ، هدایت الله (1319)، نویسنده
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (1385) / حائریان ، محمود، نویسنده
اقتصاد مردم سالار (1377) / رشیدی ، علی، نویسنده

کاربران آنلاین :8