دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
بنیادهای اقتصادی در بازار ارز (1385) / مساح ، محمد، نویسنده
اقتصاد مکتب پولی (1375) / فریدمن ، میلتون، نویسنده
بازارها و نهادهای مالی (1387) / هیبتی ، فرشاد (1345)، نویسنده
سازمان های پولی و مالی (1383) / محمودزاده ، علیرضا (1344)، نویسنده
سرکوب مالی توسعه مالی و رشد اقتصادی (1386) / هزلگ ، جوزف اچ، نویسنده
سیاست اقتصادی عمومی (1378) / ایسینگ ، اوتمار % (1936- م)، نویسنده
سیاستهای پولی و مالی (1386) / هاشمی دیزج ، عبدالرحیم، نویسنده
مالیه بین الملل (1371) / سالواتوره ، دومینیک، نویسنده
مالیه بین الملل (1379) / سالواتوره ، دومینیک، نویسنده
مالیه بین الملل و سیر تحولات ارزی در ایران (1377) / شجری ، هوشنگ، نویسنده
مرجع فارکس آشنایی با بازار تبادل ارزها (1387) / موسوی ، محمود، نویسنده
نظریه های پولی پول (1368) / قدیری اصلی ، باقر، نویسنده
پول ارز و بانکداری (1382) / فرجی ، یوسف، نویسنده
گفتارهایی در مالیه عمومی در اسلام (1388) / جولید ، محمود، نویسنده

کاربران آنلاین :3