دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مبانی مدیریت اسناد (تنظیم پرونده های اداری ، فنی ، آموزشی و پزشکی) با افزوده ها، تحقق و تدوین جدید (1385) / امیرشاهی ، منوچهر، نویسنده
خود آموز تحقیق در عملیات با رویکرد مدیریت مالی،منابع انسانی و بازاریابی (1380) / مومنی ، منصور، نویسنده
بهبود روشها و حیطه عملکرد آن (1385) / داشگرزاده ، خدابخش، نویسنده
روشهای تحقیق در مدیریت (1386) / سکاران ، اوما، نویسنده
مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی (1378) / طوسی ، محمدعلی (1310)، نویسنده
رهبری سازمانی (1383) / فریگان ، نورمند، نویسنده
اصول مدیریت علمی (1378) / تیلور ، فردریک وینسلون (1915- 1856)، نویسنده
نگرشی بر مدیریت در اسلام (1372) / جمعی از علماء و دانشمندان
رفتار اداری (1380) / سیمون ، هربرت الکزاندر (1916)، نویسنده
تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی (1381) / هومن ، حیدرعلی (1311)، نویسنده
سازمان های کارآفرین (1378) / صمد آقائی ، جلیل (1325)، نویسنده
حسابداری شرکتها در ایران (1370) / سمیعی ، عبدالمحمد، نویسنده
حسابداری دولتی (1379) / سمیعی ، عبدالمحمد، نویسنده
اقتصاد مکتب پولی (1375) / فریدمن ، میلتون، نویسنده
بودجه ریزی دولتی در ایران (1377 1379 1377 1377) / علیرضا فرزیب، نویسنده

کاربران آنلاین :8