دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست (آموزش های تخصصی و اداری)

  • ناشر : تهران
  • شاپا : فاقد شاپا

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مبانی مدیریت اسناد (تنظیم پرونده های اداری ، فنی ، آموزشی و پزشکی) با افزوده ها، تحقق و تدوین جدید (1385) / امیرشاهی ، منوچهر، نویسنده

کاربران آنلاین :7