دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : طهماسب محتشم دولتشاهی (1328)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اقتصاد بین الملل تجارت بین الملل مالیه بین الملل (1371) / محتشم دولتشاهی ، طهماسب (1328)، نویسنده
اقتصاد خرد (1375) / محتشم دولتشاهی ، طهماسب (1328)، نویسنده
سوال های چند گزینه ای اقتصاد کلان (1384) / محتشم دولتشاهی ، طهماسب (1328)، نویسنده
سوال های چندگزینه ای اقتصاد خرد (1384) / محتشم دولتشاهی ، طهماسب (1328)، نویسنده
مسائل اقتصاد خرد (1373) / محتشم دولتشاهی ، طهماسب (1328)، نویسنده

کاربران آنلاین :6