دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
ارزیابی کار و زمان (1392) / جاوید ، ناصر (1340)، نویسنده
برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی (1380) / میرزا بیگی ، علی، نویسنده
بهره وری منابع انسانی (1384) / سلطانی ، ایرج، نویسنده
راهبردهای مدیریت منابع انسانی (1380) / آرمسترانگ ، مایکل (1928- م)، نویسنده
مبانی مدیریت منابع انسانی (1382) / سیدجوادین ، رضا (1335)، نویسنده
مدیریت عملکرد بستر ساز پرورش منابع انسانی (1386) / سلطانی ، ایرج (1341)، نویسنده
مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوریها و کاربردها) (1393) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده
مدیریت منابع انسانی (1378) / جزنی ، نسرین (1326)، نویسنده
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 1 (طراحی، تجزیه و تحلیل، ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل) (1394) / قلی پور ، آرین (1352)، نویسنده
مدیریت منابع انسانی پیشرفته (1393) / عباس پور ، عباس، نویسنده
نقش من در بیکاری (1395) / اخوان مقدم ، اکبر (1339)، نویسنده
پرورش راهبردی منابع انسانی (1384) / والتون ، جان (1944)، نویسنده
گفتارهایی در نظریه پردازی توسعه منابع انسانی سازمانی (1393) / دانائی فرد ، حسن (1348)، نویسنده

کاربران آنلاین :11