دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: تهران

واقع در: سازمان مدیریت صنعتی

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
نقش دل در مدیریت (1384) / کاشانی ، مجتبی (1327)، نویسنده
اشتباهات و موفقیت های مدیریت (1384) / هارتلی ، رابرت (1927)، نویسنده
پنجمین فرمان (1384) / سنگه ، پیتر، نویسنده
هزینه یابی برمبنای هدف (1384) / حجازی ، رضوان (1333)، نویسنده
تفکر سیستمی وارزیابی کارآمدی آن در مدیریت جامعه وسازمان (1388) / مرعشی ، جعفر، نویسنده
پژوهش در کسب و کار (1388) / سپهری ، مهران (1340)، نویسنده
آموزش مدیریت در 36 ساعت (1379) / بیتل ، لستر، نویسنده
مدیریت مالی (1379) / بختیاری ، پرویز (1329)، نویسنده
ممیزی و مدیریت ایمنی کیفیت جامع به انضمام متن استاندارد oHSAS 18001 (1381) / بی.وینشتاین ، مایکل، نویسنده
مبانی جامع و پیشرفته مدیریت تولید و عملیات در سازمانهای تولیدی و خدماتی (1384) / سیدحسینی ، محمد (1327)، نویسنده
حسابداری بازرگانی (1375) / بختیاری ، پرویز (1329)، نویسنده
حسابداری دارایی ها (1385) / بختیاری ، پرویز (1329)، نویسنده
حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران (1386) / بختیاری ، پرویز (1329)، نویسنده
اصول و مبانی حسابداری (1386) / بختیاری ، پرویز (1329)، نویسنده

کاربران آنلاین :10