دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
برنامه ریزی و کنترل پروژه به همراه معرفی ویرایش پنجم PMBOK، نرم افزار های MSP 2010 و Primavera 6 (1392) / شجاعی ، امیرعباس (1349)، نویسنده
بلوغ فرآیندهای کسب و کار (1393) / صفری ، حسین (1356)، نویسنده
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها (1391) / حقیقت جو ، رضا، نویسنده
تعالی سازمان ها (1387)
تعالی سازمانی EFQM (1391) / آسیاچی ، محمود (1346)، نویسنده
راهنمای ارزیابی عملکرد سازمان براساس مدل تعالی] EFQMای اف کیو ام] با استفاده از منطق رادار (1384) / امیری ، محمدرضا (1352)، نویسنده
راهنمای جامع استقرار استانداردهای 2000/]Iso 9000ایزو 2000/ 9000] (1381) / پورشمس ، محمدرضا (1358)، نویسنده
سنجش سرآمدی عملکرد بنگاه های صنعتی (1384) / نجمی ، منوچهر، نویسنده
مباحث نوین در مدیریت تولید وعملیات (1396) / نوری ، حمید، نویسنده
مدل سرآمدی EFQM از ایده تا عمل (1387) / نجمی ، منوچهر، نویسنده
مدل های تعالی سازمانی (1394) / صفری ، حسین (1356)، نویسنده
مدیریت بهره وری و کیفیت (1392) / عالم تبریز ، اکبر (1337)، نویسنده
مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی (دولت) (1381) / ریاحی ، بهروز (1340)، نویسنده
مدیریت کیفیت جامع با رویکرد TQMEX (1392) / علیخانی کوشکک ، رضا (1357)، نویسنده
مدیریت کیفیت فراگیر (1396) / شاهین ، آرش (1351)، نویسنده

کاربران آنلاین :15